Kia ora Tamariki ma!!
This the music, and these are the words to the waiata (song) Tai Aroha.

A translation of the meaning of this waiata is here.

Ko te aroha ano he wai,

E pupu ake ana,

He awa e mapuna mai ana,

I roto I te whatumanawa

Ko tona matapuna he hohonu

A ina ia ka rere ano

Ko tona matapuna he hohonu

A ina ia ka rere ano

He tai timu

He tai pari

He tai ope

He tai ora

He tai nui


If you cannot see the words for this waiata properly, please click on the full screen button on the video.
Please remember Thursdays 1 p.m and Friday 1.30 p.m for the whole Haka Kapa.
KA PAI TO RA!!
Mr Manukau