Here are the words and music to the waiata - RONA for all the group to learn.
Girls you can practise the poi (Back,Front,catch...etc) to this waiata.
Boys need to yell the word hurihuri when it comes up in the song.
Takoto ana au
I te moenga hurihuri
Tu ake au
Titiro ki te atarau
Kei runga ra
Te marama e whiti ana
Tera Rona
Kei roto ra
Piri ki te taha
Piri ki te ngaio
Aue ra...
e Rona e
Rona kotahi (Repeat the whole song once)


The meaning of this waiata can be found here.