Here is the HAKA - Tau Ka Tau
We will be learning this HAKA in Term 2.

Here is a clip of this HAKA done slowly and carefully


Leader: Taringa Whakarongo
Leader: Kia rite kia rite - Kia mau!!
Leader: Tau ka tau
ALL: Hī!
Leader: Tau ka tau
ALL: Hī!
ALL: Tau ka tau ki runga Tamaki Whangaia mai rā
ALL: Nge, nge, nge, ara tū, ara tē, ara tā!
Leader: Ará whangaia mai rá
ALL: Nge, nge, nge, ara tū, ara tē, ara tā!
Leader: Tahi ka ri - ri toru ka whá
ALL: Hōmai ō kupu kia wetewetea Kss wetewete
Ki ara tū, ara tē, ara tā!
Whiti Whiti - hī, hā, hī!