Kia ora Tamariki ma!!

These are the words, actions and music to the waiata-a-ringa (action song) Utaina Mai.


(All sing this verse)
Utaina mai ngā waka
Ngā waka o te motu
Tōia mai rā ki uta
Ki te takotoranga.
A hiki 'nuku, hiki e
Hiki rangi, rangi e
Tēnā, tēnā rā
koutou katoa. (Girls Repeat this Verse)

(Boys Chant this Haka the second time around)
Here are your actions boys (Follow the man)

U ta-i! 
- 'na-hi! 

U ta-i! 
- 'na-hi! 


Utaina mai ngā iwi o te motu 

Ki runga Tamaki e tau nei
A hiki 'nuku e! 
- A hiki rangi e! 

A hiki rangi e! 
- A hiki 'nuku e! 

I A! ha! ha! 


Ka hikitia tāna iwi 

Ka hapainga tāna waka 

Aue! Aue! Aue! Ha! 

Aue! Aue! Aue! Ha! Hi!