Tawhiri ā mātou torohū
Whakahana mai
Tupuria ā mātou akonga
I nga wā katoa mahi pai
Ako whanaungatanga
Kia tipuria
Hei enei mea kohia mai
Haere tonu ā mātou