Kia ora Tamariki ma!!
These are the words, actions and music to the waiata-a-ringa (action song) Ka Pioioi.
A translation of the meaning of this waiata is here
Ka pioioi e tohu aroha hau kainga.
E HOKI MAI RA.......
E hoki mai ra, kia kite atu i to iwi e
E ROTAROTA ANA......
E rotarota ana ai, katakata ana mai ra
PUKANA WHETERO......
Pukana whetero mai te ihi a o matua
KIA KITE ATU ANO......
Kia kite atu ano I to ataahua, e kanapa ra
PUPUHI AI E…..
Pupuhi ai e te hau kapohia aku roimata
KA PIOIOI......
Ka pioioi e tohu aroha hau kainga.
(Repeat from E hoki mai ra)

Enter into FULL SCREEN mode to view this video.