Kia ora Tamariki ma!!
These are the KUPU (words) to the Haka - Tika Tonu.
A translation of this Haka can be found here
Tika tonu! - U - e!
Tika tonu! - U - e!
Tika tonuatu ki a koe, e tama
Hiki nei ko e aku whakaaro, pakia!
He hiki aha to hiki
He hiki ro a to hiki
I a ha hā!
E tama, te uaua ana
E tama, te
Roa, ina hoki ra 

Te tohe ote uaua na

E tāu nei.
Āna! Kss Āna! Kss
Āna! Kss Aue - HI! (Repeat whole Haka once)


Enter into FULL SCREEN mode to view this video.