Whakataka te hau, ki te uru,
Whakataka te hau, ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana – te ātākura
He tio, he huka, hauhū

Tihei Mauri Ora